William Shestone – citati

William Shestone – citati:

Škrtac postaje bogat praveći se siromašnim, a rasipnik osiromaši praveći se bogatim.