Browse Tag: Aleksandar Hercen

Aleksandar Hercen – citati

Aleksandar Hercen – citati:

Libreto ne postoji. Kada bi povijest slijedila određeni libreto, onda bi prestalo svako zanimanje za nju, postala bi suvišnom, dosadnom i smiješnom. Cijela je povijest improvizacija i događa se bez priprave, u njoj ne postoje granice ni smjerovi puta.