Browse Tag: Al-Farabi

Al-Farabi – citati

Al-Farabi – citati:

Lažni je filozof onaj koji stječe teorijska znanja i ne postiže krajnje savršenstvo, tako da može druge uvesti u ono što sam zna onoliko koliko to njihove sposobnosti dopuštaju.