Robert Anthony – citati

Robert Anthony – citati:

Većina ljudi bi radije bili sigurni da su nesretni, nego riskirali pokušati postati sretni.