Browse Category: Rene Guenon

Rene Guenon – citati

Rene Guenon – citati:

Tradicija je održavanje kontinuiteta veze između čovjeka i transcedentnog svijeta, svijest o čovjekovu božanskom porijeklu i čuvanju bogolikosti kao jedinog zadatka čovjekove sudbine.