Browse Category: Pitagora

Pitagora – citati

Pitagora – citati:

Ljudi bi se među sobom trebali tako vladati, da ne stvaraju neprijatelje od prijatelja, nego da neprijatelje pretvaraju u prijatelje.