George Soros – citati

George Soros – citati:

Slom globalnog tržišta bio bi traumatski događaj s nezamislivim posljedicama. Ipak, čini mi se lakše to zamisliti nego nastavak sadašnjeg režima.

George Mikes – citati

George Mikes – citati:

Pogledom unatrag na moj život, izgleda mi da je bilo puno anegdota… Ako sam sretan, smrt će mi biti jednostavno posljednja anegdota.