James Svara – citati

James Svara – citati:

Menadžeri dobro znaju da ako ne nadziru događaje unutar svoga područja odgovornosti, biti će prepušteni na milost i nemilost događajima.

James Hillman – citati

James Hillman – citati:

Strah je izum, religija, vjerovanje, iluzija. Ako nema ničega tako iluzornog kao što je savršen rad i besprijekorna sigurnost koju nam predaju političari, a zbog koje gubimo slobodu.