Browse Category: Maximilien de Robespierre

Maximilien de Robespierre – citati

Maximilien de Robespierre – citati:

Teror nije ništa drugo doli brza, stroga i neumitna pravda; on je, prema tome, svojevrsni izražaj vrline; nije toliko neko posebno načelo, koliko posljedica općeg načela demokracije, primijenjene na najnužnije potrebe domovine.