Browse Category: Julien Benda

Julien Benda – citati

Julien Benda – citati:

Posvećujući se politici intelektualac joj, ako je umjetnik, daje pečat svog senzibiliteta, ako je mislilac, svoje moći uvjeravanja, a u oba slučaja svoj moralni ugled.