Browse Category: John Milton

John Milton – citati

John Milton – citati:

Ubiti dobru knjigu gotovo je jednako umorstvu čovjeka. Onaj koji ubije čovjeka ubije razumno biće, no onaj koji zatre knjigu, ubija sam razum, lik Božji.