Jean Buridan – citati

Jean Buridan – citati:

Ako očajnik želi da se ubije i moli te da ga ubiješ, ti činiš nepravedno djelo ako ga poslušaš.