Browse Category: James Svara

James Svara – citati

James Svara – citati:

Menadžeri dobro znaju da ako ne nadziru događaje unutar svoga područja odgovornosti, biti će prepušteni na milost i nemilost događajima.