George Saros – citati

George Saros – citati:

Zbog nepredvidljivosti tržišta uvijek treba imati više spremnih scenarija.