George Sand – citati

George Sand – citati:

Nije grijeh u tome što žena odlazi ljubavniku koga voli, već ako se daje onomu koga ne voli, pa makar to bio i njen muž.