Browse Category: Dražen Katunarić

Dražen Katunarić – citati

Dražen Katunarić – citati:

Umjetnost lišena bliskosti sa svijetom zapravo je čista, plošna, bezsadržajna, dekorativna. Posve izvanjska jer je sama uništila izvanjsko. Prazna i ravnodušna, lišena sudbine, ona rješava isključivo tehnička pitanja.