Browse Category: Demokrit

Demokrit – citati

Demokrit – citati:

Jedina razlika između bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sljedećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim.