Browse Category: Charles Simmons

Charles Simmons – citati

Charles Simmons – citati:

Život se sastoji od malih stvari. Vrlo rijetko pojavljuju se prilike u kojima odjednom možemo učiniti puno. Istinska veličina sastoji se u tome da budemo veliki u malim stvarima.