Browse Category: Cezar

Cezar – citati

Cezar – citati:

Ako je smrt blaža kazna, onda je neupitno u lakšem slučaju slijediti zakon, a u težem to ne učiniti.