Browse Category: Bertrand Russell

Bertrand Russell – citati

Bertrand Russell – citati:

Skepticizam, premda je logički savršen, psihološki je nemoguć i ima nečega lakoumnog neiskrenog u svakoj filozofiji koja teži njegovu prihvaćanju.