Browse Category: Béla Hamvas

Béla Hamvas – citati

Béla Hamvas – citati:

Povijest će doseći svoj kraj kada iz izvora i bunara bude teklo vino, kad iz oblaka vino bude padalo i kad se jezera i mora u nj pretvore.